Pre významného klienta, silného výrobcu rýchloobrátkového tovaru, operujúceho v regióne CEE sme vypracovali komplexný dokument pre prácu s tovarom na obchodnom zariadení v širokej retailovej sieti. Príprava dokumentácie pre vystavenie, práca s tímom, komunikácia s predajcom, ekonomické parametre, riziká vystavenia, reálne situácie… To...