Analýza správania sa zákazníka, jeho pohybu po predajnej ploche vychádza z predpokladu, že čisté dáta iba z transakcií už pre kompetentné a dôsledné rozhodovanie a tvorbu opatrení v obchode nepostačujú.