Analyzovali sme trh a dostupné data. Máme jasnú predstavu kam sa uberá Slovenský maloobchod. Obchod ako zábava, poučenie, remodeling formátov, omnichannel, ľudia, lokálne hnutie… to všetko vytvára tlak na zásadné zmeny. Slovenský retail sa musí zmeniť a zmení sa....